A Haru Fotó (Pártos András EV.) a honlapon ajánlatot kérők adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel.

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat az alábbi EU-(GDPR) rendelet alapján jött létre:

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései lettek figyelembe véve.

A jelen adatkezelési szabályzat a www.harufoto.hu weboldalon Pártos András (adatkezelő) a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, e-mailen keresztüli ajánlatkérés vagy más célból megadott személyes adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, valamint pénzügyi rendezése céljából. Ezen adatokat szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítése vagy a szerződés meghiúsulása esetén az érintett magánszemély kérésére törlésre kerülnek. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt számlázási adatok, melyek legkevesebb a mindenkori jogszabályokban rögzített időtartamig kerülnek megőrzésre.
Nem definiált adatok, mint a szolgáltatás részét képző fotók kezelésére és tárolására a felek által megkötött és magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadott szolgáltatási szerződés keretein belül történik. A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során ezen adatkezelési nyilatkozat tevőleges hozzájárulással elfogadásra kerül.

Az Adatkezelő nemi, faji, politikai, vallási adatokat nem kezel, és nem tárol.